Club

Geschiedenis Hagelandse Aanspanning

Home » Club » Geschiedenis Hagelandse Aanspanning

Geschiedenis Hagelandse Aanspanning

Willy de Beauffort, erevoorzitter van de Hagelandse Aanspanning, geeft de geschiedenis weer van meer dan 25 jaar verenigingsleven.Hij vertelt ons over de pionierstijd van de menwedstrijden, de tijd van toen!

De Hagelandse Aanspanning werd gesticht in november 1984. Er waren 7 stichters, waarvan er spijtig genoeg al enkelen overleden zijn.
Henri Adriaens (†), Fille Meurrens, René Seldeslachts (†), Jos Oversteyns (†), Clement Vanstraelen (†), Armand Grietens (†) en Willy de Beauffort waren de menners van het eerste uur.

Laatstgenoemde is momenteel ere-voorzitter van onze vereniging en stelde jaar in, jaar uit, zijn wedstrijdterrein aan het Kasteel te Linden ter beschikking.

Door de verkoop van het kasteel in 2013 moeten we op zoek naar nieuwe oorden.

Zo is er het terrein aan de Kortrijkstraat in Linden waar de marathon terugkomt in 2016 en een extra oefenterrein in Kersbeek.

Enkelen van de stichters waren lid van de Kempische Aanspanning in ‘t Belshof te Geel waar ze samen marathonwedstrijden reden. Als vrienden onder elkaar beslisten ze om een marathon te organiseren op het kasteeldomein de Beauffort te Linden. Maar daartoe moest er eerst een club opgericht worden, daar dit niet onder de noemer van de Kempische Aanspanning kon gebeuren.

Voor de eerste wedstrijd legde ieder lid 5000 BEF (€ 125) in de clubkas om de kosten te dekken. Verder werd er sponsoring aangesproken.

Wedstrijden

Voor de eerste wedstrijd waren er een 35-tal inschrijvingen, wat een groot succes was voor die tijd (20 à 30 inschrijvingen was een normale zaak).
De koetsen uit die tijd waren nog niet gesofisticeerd. Veel stamde nog van uit de periode van het klassiek rijden. Er waren al enkele bouwers van marathonkoetsen, maar velen knutselden zelf aan hun wedstrijdkoets(en).
Velen bezaten al een vrachtwagen, maar die waren nog niet ingericht. Om te overnachten moesten de paarden uit de laadruimte en sliepen de menners met hun gevolg in de laadruimte. Voor de paarden werden er vaak boxen gehuurd in de buurt van de wedstrijd.
De hindernissen waren meestal natuurlijke hindernissen: bomen, oneffen terreinen. Dit had zijn gevolgen voor de veiligheid. Na de marathon kon men het parcours afwandelen door de brokstukken (onder andere van de houten dissels) te volgen.
Een rangschikking was er voor enkelspan, tweespan en lange teugels.

De club organiseerde eerst enkele CAB’s.(Concours Attelage Belge) Rond 1987 kwam er een CAN (Nationaal) met 5 secties. Marathons van 30 km waren niet abnormaal!
Rond 1991-1992 kende de club een crisisperiode door interne conflicten.
Daarna werd er weer gestart met een CAB-wedstrijd. Naar het einde van de jaren ’90 werd er nog eens een CAN gereden, maar verder bleef de club trouw aan het CAB-principe.

De clubkas kende nog even een opdoffer toen de wedstrijd in 1998 tot 2x toe werd afgelast (april en september) wegens wateroverlast. Alles viel in het water!

Aangename herinneringen

“Het beste moment in het bestaan van onze club”, zegt Willy de Beauffort, “is het terug opkomen van een vriendenspirit, paardenvrienden die zich onbaatzuchtig voor de club inzetten bij de organisatie van een wedstrijd of voor de wekelijkse dressuur oefening. Deze samenkomsten gebeuren in de winter in een binnenpiste en in de zomer, vanaf april-mei, op de terreinen in Kersbeek en Linden.

Andere topmomenten zijn de kampioenstitels bij onze leden: "Zo zijn er Miel Schodts, Paul Loedts en Jos Gooris (die 3 maal Belgisch Kampioen werd!). Verder won Sarah Gooris de Mensport Trofee en ikzelf won 3 maal de Beker van België.”

Een rooskleurige toekomst

De club telt momenteel meer dan 50 leden. In 2010 kwam er weer een frisse wind door onze club. De Young Drivers, een groepje van jonge enthousiaste wedstrijdmenners, namen dit jaar een groot deel van de organisatie van de jaarlijkse menwedstrijd op zich. Maar gelukkig is er ook ieder jaar een trouwe schare van een 70 à 80-tal medewerkers tijdens de wedstrijddagen. Heel veel dank aan hen, we zouden verloren zijn zonder!

In Kersbeek huren we een oefenterrein, en ook daar organiseren we jaarlijks een wedstrijdje of een rally!

Vragen? info@hagelandseaanspanning.be